Årsmöte 2024

Inbjudan årsmöte 2023/24

Välkomna!

Styrelsen Göteborgs Cykelförbund

Inbjudan årsmöte 2023/24

Plats: Drakegatan 1, vån2.
Tid: Torsdag 22 feb 2024 kl: 18:30

Fullmakt för klubbens ombud finns nedan: